TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2020  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 34  
 
1 5 3 2 3 9 7 0
 
 
Tin tức Tin hoạt động
Bảo vệ Đề cương nghiên cứu Đề tài “Đánh giá thực trạng kiểm soát mức sinh tại một số tỉnh, thành phố”

Hội đồng khoa học cấp cơ sở Viện CL&CSYT đã họp thẩm định Đề cương nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng kiểm soát mức sinh tại một số tỉnh, thành phố” do ThS. Nguyễn Thị Thanh - Khoa Dân số và Phát triển làm chủ nhiệm Đề tài vào ngày 28/5/2019, tại Viện CL&CSYT.  

TS.Trần Thị Mai Oanh - Viện trưởng Viện CL&CSYT làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự buổi bảo vệ đề cương nghiên cứu của ThS. Nguyễn Thị Thanh còn có các thành viên trong Hội đồng và các nghiên cứu viên của Viện. 

ThS. Nguyễn Thị Thanh trình bày đề cương nghiên cứu.

Sau phần trình bày của ThS. Nguyễn Thị Thanh, các thành viên Hội đồng đánh giá đây là một đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp bằng chứng cho xây dựng Luật Dân số, Nghị quyết Trung ương Đại hội Đảng lần thứ 13; đề cương nghiên cứu được xây dựng công phu, đầy đủ các mục theo quy định. Một số ưu điểm nổi bật của đề cương là phần đặt vấn đề khá ngắn gọn;  mục tiêu nghiên cứu cụ thể, rõ ràng; tổng quan nêu kinh nghiệm của các nước trong kiểm soát mức sinh  và có rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; nội dung và các chỉ số đánh giá cũng như bộ công cụ xây dựng khá chi tiết và công phu… Tuy nhiên, Hội đồng cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu cần bổ sung, chỉnh sửa đề cương như sau:

- Đặt vấn đề:  bổ sung Nghị quyết số 21/TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, nêu các chỉ tiêu cần đạt về mức sinh (đến năm 2030) để làm rõ tính cấp thiết của đề tài.

- Mục tiêu nghiên cứu: sửa lại với  3 mục tiêu cụ thể (1. Đánh giá thực trạng triển khai các chính sách giảm sinh, phân tích khó khăn bất cập và đánh giá sự phù hợp của các chính sách hiện nay; 2. Phân tích những yếu tố tác động đến thay đổi mức sinh ở các vùng, miền; 3. Đề xuất chính sách kiểm soát mức sinh phù hợp các vùng, miền để ổn định về quy mô dân số).   

- Tổng quan: Trong phần Tổng quan quốc tế cần bổ sung các chính sách về kiểm soát mức sinh của In-đô- nê- xi- a và Nhật Bản; phân tích kỹ về chính sách dân số của Trung Quốc (phân quyền cụ thể cho các địa phương, thành phố tự trị; có quy định cụ thể mức thưởng, phạt, số con…); phân tích kỹ bài học của Hàn Quốc. 

Tại phần Tổng quan trong nước cần lưu ý đến một số chính sách cụ thể về kiểm soát mức sinh được thực hiện tại địa phương; bổ sung các công trình nghiên cứu, các báo cáo tổng kết 5 năm của ngành Dân số-KHHGĐ…

- Đối tượng nghiên cứu: bổ sung thêm Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những người có uy tín trong cộng đồng (già làng, trưởng bản…)

- Địa bàn nghiên cứu: cần nêu rõ tiêu chí lựa chọn.  

- Điều chỉnh khung nghiên cứu…

Kết thúc cuộc họp, 7/7 các thành viên trong Hội đồng đã nhất trí thông qua đề cương nghiên cứu với yêu cầu nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng.

 

Ngày 30/05/2019
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.