TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ sáu, Ngày 20 Tháng 04 Năm 2018  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 56  
 
1 3 0 6 2 6 5 1
 
 
Thông tin Y tế
Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 109/2016/NĐ – CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ đối với người hành nghề và cơ sở KCB

Ngày 12/6/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2431/QĐ – BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 109/2016/NĐ – CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhằm mục đích triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 109/2016/NĐ – CP của Chính phủ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các nội dung hoạt động chính của kế hoạch gồm có:

1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Y tế, xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/2016/NĐ – CP thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn đối với các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2017.

- Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về thời gian, nội dung chương trình đào tạo bổ sung, cơ sở đào tạo của Việt Nam cho đối tượng có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp để được cấp CCHN với chức danh là bác sỹ: Dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2017.

- Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về thực hiện thí điểm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình): Dự kiến hoàn thành vào Quý II/2017.

- Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Dự kiến hoàn thành Quý IV/2017.

2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị định số 109/2016/NĐ – CP

- Tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc trong Quý II/2017.

- Tập huấn chuyên sâu Nghị định 109/2016/NĐ – CP cho các Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc, lồng ghép với hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên sâu khác, thực hiện trong Quý II – III/2017.

3. Công bố công khai thủ tục hành chính, bãi bỏ thủ tục hành chính đã hết hiệu lực

- Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ – Cp ngày 01/7/2016 của Chính phủ và thực hiện công bố công khai thủ tục hành chính theo quy định, bãi bỏ thủ tục hành chính đã hết hiệu lực, thực hiện trong Quý II/2017.

4. Rà soát, công bố hết hiệu lực các văn bản đã được thay thế

- Rà soát các văn bản hết hiệu lực, văn bản hết hiệu lực một phần do đã được quy định trong Nghị định và thực hiện công bố theo quy định trong Quý II/2017.

5. Báo cáo tình hình, kết quả 06 tháng, hàng năm và đột xuất về công tác cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

- Báo cáo 06 tháng gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/5 hàng năm, Bộ Y tế gửi báo cáo Chính phủ trước ngày 30/6 hàng năm.

- Báo cáo năm gửi về Bộ Y tế trước ngày 15/11 hàng năm, Bộ Y tế gửi báo cáo Chính phủ trước ngày 15/12 hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ngày 15/06/2017
Khoa Quản Lý Dịch Vụ Y Tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ A36 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.