TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2018  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 74  
 
1 3 2 1 4 3 9 6
 
 
Thông tin Y tế
Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Ngày 12/6/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2429/QĐ – BYT về Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh (gọi chung là phòng xét nghiệm) để tự đánh giá, công khai mức chất lượng của phòng xét nghiệm của đơn vị và để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá, giám sát, công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm. 

 
(Ảnh minh họa)
 

Mục tiêu của Tiêu chí là để đánh giá mức chất lượng của các phòng xét nghiệm, là công cụ để phòng xét nghiệm đánh giá việc tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý chất lượng và thực hiện các hoạt động duy trì và cải tiến liên tục chất lượng phòng xét nghiệm; từ đó từng bước nâng cao chất lượng xét nghiệm y học để đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời, chuẩn hóa, làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, giảm phiền hà, chi phí cho người bệnh, tiết kiệm nguồn lực của xã hội, đồng thời hội nhập mạng lưới kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong khu vực và thế giới.

Phương pháp đánh giá bao gồm:

- Xem xét hệ thống tài liệu, hồ sơ, cách thức sắp xếp và tổ chức hoạt động phòng xét nghiệm, bao gồm sổ tay chất lượng, các quy trình thực hành chuẩn, các loại sổ tay khác, hồ sơ nhân sự, nội kiểm, ngoại kiểm, đánh giá nội bộ, trang thiết bị, hóa chất.

- Quan sát các hoạt động của phòng xét nghiệm, đánh giá việc tuân thủ đúng các quy trình trước, trong và sau xét nghiệm.

- Đánh giá việc xử lý mẫu xét nghiệm từ khi phòng xét nghiệm nhận mẫu đến khi trả kết quả cho khách hàng.

- Sử dụng các câu hỏi mở trong phỏng vấn, trao đổi và thảo luận với các cán bộ, nhân viên phòng xét nghiệm và các bộ phận liên quan, bao gồm cả bác sỹ lâm sàng.

Cấu trúc Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm bao gồm 3 phần:

- Thông tin chung về phòng xét nghiệm

- Nội dung tiêu chí đánh giá: Có 12 chương, 169 tiêu chí và các tiểu mục kèm theo, gồm các tiêu chí về quản lý và kỹ thuật.

- Tóm tắt kết quả đánh giá, khuyến nghị và đề xuất kế hoạch thực hiện các hoạt động cải tiến.

Về cách tính điểm, mỗi tiêu chí có một thang điểm nhất định căn cứ vào tầm quan trọng của nội dung trong hệ thống quản lý chất lượng. Tổng số điểm tối đa của Tiêu chí là 268 điểm. 

Có 4 phương án trả lời cho từng tiêu chí là:

- Đạt (Đ): nhận được điểm tối đa của tiêu chí.

- Đạt một phần (Đạt MP): đạt được ít nhất 50% số lượng các tiểu mục của tiêu chí đó và nhận được ½ số điểm của tiêu chí, chỉ áp dụng đối với các tiêu chí có các tiểu mục liệt kê cụ thể ngay sau đó.

- Không đạt (K): nhận được 0 điểm.

- Không áp dụng (KAD).

Khi câu trả lời là đạt một phần, không đạt hoặc không áp dụng thì đều phải giải thích rõ lý do và ghi vào cột nhận xét để giúp cho phòng xét nghiệm biết được nội dung cần thiết phải thực hiện cải tiến sau khi đánh giá.

Số tiêu chí và số điểm cụ thể như sau:

 

Nội dung

Số tiêu chí

Điểm tối đa

Chương I. Tổ chức và Quản trị PXN

15

23

Chương II. Tài liệu và hồ sơ

8

10

Chương III. Quản lý nhân sự

17

21

Chương IV. Dịch vụ và Quản lý khách hàng

10

13

Chương V. Quản lý trang thiết bị

19

30

Chương VI. Đánh giá nội bộ

9

13

Chương VII. Quản lý mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm

17

23

Chương VIII. Quản lý quá trình xét nghiệm

27

57

Chương IX. Quản lý thông tin

6

11

Chương X. Xác định sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa

6

14

Chương XI. Cải tiến liên tục

8

21

Chương XII. Cơ sở vật chất và an toàn

27

32

Tổng

169

268


Về nguyên tắc xếp loại mức chất lượng, chất lượng phòng xét nghiệm được chia thành các mức, bao gồm chưa xếp mức, mức 1, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5 căn cứ theo số điểm và tỷ lệ % so với điểm tối đa phòng xét nghiệm đạt được sau khi đánh giá. Số điểm phòng xét nghiệm đạt được là tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng. Tương ứng với mỗi mức chất lượng phòng xét nghiệm cần phải đạt được điểm tối đa trong một số tiêu chí đã định.

Các mức chất lượng phòng xét nghiệm cụ thể:

- Chưa xếp mức: Đạt <20% điểm tối đa hoặc chưa đạt đủ các tiêu chí bắt buộc trong bảng kiểm có đánh dấu (*); tùy thuộc vào tình huống cụ thể, đoàn đánh giá xem xét cân nhắc, kiến nghị phù hợp.

- Mức 1: 20% - <35% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc trong bảng kiểm có đánh dấu (*); cần khắc phục và báo cáo với Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ quan quản lý trong vòng 6 tháng.

- Mức 2: 35% - <65% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc trong bảng kiểm có đánh dấu (*);cần khắc phục và báo cáo với Bộ Y tế, Sở Y tế, cơ quan quản lý trong vòng 6 tháng.

- Mức 3: 65% - <85% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc cho mức chất lượng 3 trong bảng kiểm (***); tiếp tục thực hiện xét nghiệm và khắc phục những điểm tồn tại.

- Mức 4: 85% - <95% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc cho mức chất lượng 3 trong bảng kiểm (***); tiếp tục thực hiện xét nghiệm và khắc phục những điểm tồn tại.

- Mức 5: ≥95% điểm tối đa và đạt được toàn bộ các tiêu chí bắt buộc cho mức chất lượng 3 trong bảng kiểm (***); khắc phục những điểm tồn tại, khuyến khích tiến tới ISO 15189.

Việc công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm sẽ áp dụng thí điểm trong năm 2017 – 2018, tiến tới việc liên thông công nhận kết quả xét nghiệm trong toàn quốc. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.Tệp đính kèm:
2429_2016_QD_BYT_tieu_chi_danh_gia_muc_chat_luong_phong_XN_y_hoc_1.pdf
Ngày 16/06/2017
Khoa Quản lý Dịch vụ Y tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ A36 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.