TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 39  
 
2 7 9 3 2 4 5 3
 
 
Các nghiên cứu khoa học Quản lý điều hành
Chương trình nghị sự chính sách y tế giai đoạn 2002 - 2005

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CHÍNH SÁCH Y TẾ

 

GIAI ĐOẠN 2002 – 2005

 

Phạm Huy Dũng, Nguyễn Khánh Phương

 

 

 

Nơi công bố: Viện Chiên lược và Chính sách Y tế

 

Năm công bố: 2002

 

 

 

Mục tiêu nghiên cứu: Soạn thảo một chương trình nghị sự chính sách theo định hướng công bằng, hiệu quả và chất lượng trong CSSK giai đoạn 2001 đến 2005.

 

Phương pháp: Phân tích chuyên gia, hội thảo và phương pháp Delphi

 

Đề xuất Chương trình Nghị sự chính sách y tế: Thực hiện từng bước chiến lược y tế giai đoạn 2001 – 2010, cụ thể: 6 tháng cuối năm 2002: (1) Chính sách nhằm khẳng định lại kế hoạch phát triển sức khoẻ và CSSK và chiến lược để đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển này; (2) Chính sách nhằm thực hiện chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường và củng cố mạng lưới y tế cơ sở trong bối cảnh phát triển của cả hệ thống y tế để cung cấp chăm sóc thiết yếu cho nhân dân. 6 tháng đầu năm 2003: (1) vấn đề tài chính y tế; (2) tăng cường và phát triển y tế dự phòng; (3) tăng cường và phát triển công tác điều trị. 6 tháng cuối năm 2003: (1) Chính sách tổ chức lại cấu trúc y tế và sử dụng cán bộ y tế; (2) Chính sách cung ứng thuốc và trang thiết bị. 6 tháng đầu năm 2004: (1) Chính sách liên quan tới 15 Vụ, Cục trong Bộ y tế; (2) Chính sách về sự tham gia của mỗi Vụ như một phần lồng ghép trong việc xây dựng và thực hịên các chính sách CSSK. 6 tháng cuối năm 2004: (1) Chính sách thực hiện các chính sách CSSK ở tuyến tỉnh; (2) Chính sách nhằm làm cho các chính sách CSSK phù hợp với các vùng kinh tế xã hội khác nhau. 6 tháng đầu năm 2005: (1) Chính sách huy động sự hỗ trợ liên ngành cho các chính sách CSSK; (2) Chính sách huy động sự tham gia của cộng đồng đối với các chính sách CSSK. 6 tháng cuối năm 2005: (1) Chính sách về sự liên kết giữa bên cung ứng DVYT và BHYT; (2) Chính sách xem xét lại sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong việc cung ứng CSSK và thực hịên BHYT

 

 

Ngày 22/07/2006
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.