TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 52  
 
2 7 3 9 2 4 6 0
 
 
Tin tức
Hội nghị tổng kết công tác 2023 và phương hướng hoạt động 2024

Ngày 08/01/2024 tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2023 và phương hướng hoạt động 2024

Tham dự có đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam; Văn phòng Đảng ủy – Bộ Y tế; một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Đảng ủy lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tổ; Lãnh đạo tiền nhiệm, đương nhiệm và toàn thể viên chức người lao động của Viện.

PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Viện Chiến lược và Chính sách Y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng, tư vấn cho Bộ Y tế và các cơ quan liên quan trong xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, chính sách về y tế, dân số; tham gia đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chính sách y tế, dân số và kiện toàn hệ thống y tế.

“Trong suốt quá trình hoạt động, Viện đã có nhiều đóng góp có ý nghĩa thiết thực và quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật của ngành y tế ở nhiều lĩnh vực” - Thứ trưởng phát biểu.

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế đã nỗ lực thực hiện được các nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền và trực tiếp cung cấp thông tin, bằng chứng phục vụ cho Bộ Y tế trong xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật của ngành như: Lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Nghị quyết số 99/2023/QH15 giám sát chuyên đề về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; các Dự án Luật BHYT sửa đổi, Luật Phòng bệnh, Luật Dược sửa đổi, Luật Trang thiết bị y tế… Bên cạnh việc thực hiện nghiên cứu, Viện cũng tích cực tham gia vào các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Y tế, tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị phổ biến kết quả nghiên cứu, tư vấn xây dựng chính sách theo chức năng nhiệm vụ của Viện.

“Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, tôi biểu dương, ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được trong năm qua của tập thể, viên chức, người lao động Viện Chiến lược và Chính sách Y tế” - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu.

Để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc cung cấp thông tin, bằng chứng khoa học có chất lượng và kịp thời, phục vụ cho xây dựng chính sách, văn bản pháp luật của ngành Y tế trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Viện Chiến lược và Chính sách Y tế chú trọng thực hiện một số nội dung sau trong định hướng công tác hoạt động năm 2024:

Thứ nhất, về tổ chức bộ máy: Viện nhanh chóng thực hiện kiện toàn Bí thư Đảng ủy, kiện toàn cấp ủy, lãnh đạo và các Khoa, Phòng sớm có được đội ngũ lãnh đạo vững mạnh, đoàn kết thống nhất trong định hướng, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện;

Thứ hai, về công tác nhân lực: cần tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu viên có năng lực, trình độ chuyên môn vững để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tham mưu, cung cấp bằng chứng, tư vấn trong xây dựng chính sách y tế;

Thứ ba, về công tác nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng cho xây dựng chính sách y tế:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cần bám sát các chương trình, tiến độ xây dựng chính sách pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ Y tế. Trong năm 2024, tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ cho xây dựng Luật và các văn bản dưới Luật. Đồng thời, tập trung nghiên cứu đối với một số vấn đề lớn của ngành như: tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng đối với công tác y tế dự phòng, phối hợp với Cục Y tế dự phòng nghiên cứu cơ cấu chỉ số % cho y tế dự phòng cụ thể là như thế nào; phát triển nguồn nhân lực y tế, tài chính y tế, đổi mới cung ứng dịch vụ y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý dược và trang thiết bị y tế và đặc biệt là cần chú trọng tới các vấn đề về y tế công cộng có ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;

- Thực hiện quản lý, giám sát đảm bảo các nhiệm vụ nghiên cứu đạt chất lượng cao, hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của nhà nước;

- Cần phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan tham gia xây dựng chính sách pháp luật y tế để nắm bắt nhu cầu, chuyển tải kịp thời các bằng chứng khoa học phục vụ cho xây dựng chính sách của ngành y tế;

- Chủ động tích cực tham mưu, tư vấn trong xây dựng chính sách pháp luật của ngành Y tế.

Thứ tư, về hợp tác quốc tế: tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách và đào tạo về chính sách y tế và hệ thống y tế cũng như đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, viên chức của Viện;

Thứ năm, về công tác quản lý hoạt động của đơn vị: cần thực hiện đầy đủ và tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hoạt động của Viện và đảm bảo hoạt động hiệu quả, chất lượng.

Năm 2023, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế đã thực hiện tổng số 50 nhiệm vụ/đề tài và 02 Dự án hợp tác quốc tế. Trong đó có 14 nhiệm vụ/đề tài mới triển khai trong năm 2023; 36 nhiệm vụ/đề tài và 02 Dự án chuyển tiếp từ năm 2022. Tất cả các nhiệm vụ/đề tài đều đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn hoàn thành và tuân thủ đúng các quy định về quản lý khoa học; tổ chức lớp đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học cho các nghiên cứu viên trẻ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp trong và ngoài nước; chú trọng mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác quốc tế trong và ngoài nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ cả về kỹ thuật cũng như tài chính…

Về phương hướng hoạt động trong năm 2024: tiếp tục cung cấp kịp thời các bằng chứng khoa học, có giá trị thực tiễn phục vụ việc xây dựng chính sách trọng tâm của ngành Y tế trong năm 2024; tiếp tục chủ động thực hiện vai trò phản biện và tham mưu cho xây dựng một số chính sách của ngành Y tế; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Viện, đặc biệt năng lực chuyên sâu theo các lĩnh vực và năng lực tư vấn, vận động chính sách cho đội ngũ nghiên cứu viên…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trao danh hiệu thi đua – khen thưởng năm 2023 cho đại diện các tập thể và cá nhân Viện Chiến lược và Chính sách Y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe một số nội dung báo cáo như: Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2023 và phát động các phong trào thi đua năm 2024; Báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động năm 2023; Báo cáo công tác tài chính công khai; Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân…

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận nhiều danh hiệu thi đua – khen thưởng năm 2023./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 10/01/2024
Bộ Y tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.