TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 23 Tháng 07 Năm 2019  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 34  
 
1 4 3 2 9 2 5 5
 
 
Tin tức
Họp góp ý Đề cương nghiên cứu Đề tài “Đánh giá tác động của các chính sách về các hình thức tổ chức, phân tuyến và xếp hạng các cơ sở khám bệnh của Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 23/11/2009 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 (Luật Số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009). Thời gian qua, việc thực hiện Luật đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, Luật KBCB đưa ra một khung pháp lý mới trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân thông qua việc quản lý hoạt động hành nghề KBCB và bảo đảm tôn trọng quyền của người bệnh. Bên cạnh đó, Luật KBCB tạo sự công bằng, bình đẳng giữa khu vực KBCB của Nhà nước và khu vực KBCB của tư nhân. Tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa những người hành nghề và giữa các cơ sở KBCB trong khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, tăng cường công tác quản lý người hành nghề, cơ sở KCB cả về số lượng và chất lượng. Tăng cường vai trò của các Hội nghề nghiệp và cộng đồng trong việc tư vấn, đào tạo, giám sát hoạt động hội nhập với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới thông qua việc thừa nhận chứng chỉ hành nghề khi hành nghề trong nước và ở nước ngoài…

Tuy nhiên đến nay, một số nội dung của Luật KBCB chưa phù hợp với thực tế, chưa đáp ứng được với mục tiêu mong đợi, một số quy định còn chưa hội nhập với hoạt động hành nghề KBCB của các nước trên thế giới và trong khu vực….

Bởi vậy, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực KBCB và thực hiện sự phân công của Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự án Luật KBCB sửa đổi với mục tiêu tăng cường công tác quản lý người hành nghề và cơ sở KBCB nhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ KBCB có chất lượng cao cho cộng đồng, thể chế hóa các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc hội nhập quốc tế về lĩnh vực KBCB và tăng cường chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân…

Dự án Luật KBCB sửa đổi đã được đưa vào trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019. 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 80/2015/QH12) thì nhiệm vụ của cơ quan tổ chức, chủ trì soạn thảo Luật cần phải tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; tổ chức nghiên cứu khoa học đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự án bao gồm các luật pháp quốc tế liên quan; xây dựng nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và đánh giá tác động và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động phải nêu rõ các vấn đề cần giải quyết, mục tiêu và các giải pháp đối với từng vấn đề cùng tác động của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp. 

Thực hiện yêu cầu này Bộ Y tế thực hiện đánh giá tác động chính sách liên quan tới dự án Luật KBCB sửa đổi, trong đó, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế được giao làm đầu mối phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Pháp chế thực hiện việc đánh giá các nội dung chính sách về các hình thức tổ chức cơ sở KCB, về phân tuyến và về xếp hạng các cơ sở KCB. 

Ngày 21/2/2019, Viện Chiến lược và Chính sách y tế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức họp góp ý Đề cương nghiên cứu: “Đánh giá tác động của các chính sách về các hình thức tổ chức, phân tuyến và xếp hạng các cơ sở khám bệnh của Dự án Luật KBCB sửa đổi”.

Phiên họp buổi sáng do ThS. Vũ Thị Minh Hạnh- Phó Viện trưởng Viện lược và Chính sách y tế  chủ trì. Phiên họp buổi chiều do TS. Trần Thị Mai Oanh - Viện trưởng Viện lược và Chính sách y tế  chủ trì. 

Tham dự cuộc họp có các Phó viện trưởng: TS Trần Đức Thuận, TS.Khương Anh Tuấn;  các chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Y tế) và lãnh đạo các khoa, phòng cùng các nghiên cứu viên của Viện.

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự  đã góp ý cho đề cương nghiên cứu và thảo luận về nội dung đánh giá: Đánh giá thực trạng triển khai các chính sách liên quan đến Luật KB, CB 2009; Đánh giá tác động của các phương án đề xuất sửa đổi; Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu lực thực thi của các chính sách nêu trên trong Dự án Luật KB, CB sửa đổi.

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo Viện yêu cầu nhóm nghiên cứu khẩn trương hoàn thiện đề cương nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ nghiên cứu định tính và định lượng để phục vụ cho điều tra thực địa trong thời gian tới.


 

Ngày 14/03/2019
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.