TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2022  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 80  
 
2 2 8 0 7 7 6 4
 
 
Thông tin Y tế Việt Nam
Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Mục đích của Nghị định này nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trước đây, đặc biệt quy định rõ về việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước với cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công để thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.  

Nghị định gồm 5 chương và 41 điều và có hiệu lực từ ngày 15/08/2021. Một số điểm mới trong Nghị định bao gồm: Về nguồn tài chính của đơn vị SNCL, Điều 11 quy định nguồn tài chính theo hướng làm rõ nguồn thu trong hoạt động sự nghiệp như thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, thu từ sản xuất, kinh doanh, hoạt động liên doanh, liên kết, thu từ thuê tài sản công. Về hoạt động liên doanh, liên kết của đơn vị SNCL, Điều 25 quy định cụ thể đối với liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới và không thành lập pháp nhân mới. Nghị định cũng nêu rõ lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng tính đầy đủ các cấu phần chi phí (lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, khấu hao và chi phí khác theo quy định pháp luật về giá). Về phân loại mức độ tự chủ tài chính, Nghị định sửa đổi bổ sung quy định về xác định mức độ tự chủ tài chính theo mức độ tự chủ về nguồn thu và chi các hoạt động dịch vụ. Ngoài ra, mức tự chủ cũng phân loại dựa trên cơ sở dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được nhà nước đặt hàng. Điều 35 cũng quy định mức độ tự chủ tài chính của nhóm 3 được nâng lên sau mỗi thời kỳ ổn định (05 năm). Về chính sách tiền lương, Nghị định định hướng chủ trương cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Ngoài ra, điểu chỉnh chính sách tiền lương tại các đơn vị SNCL tiết kiệm 10% chi thưởng xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hàng năm và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện cải cách tiền lương. Nghị định cũng bổ sung quy định một chương riêng về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế-dân số, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, trong đó, quy định một số nội dung sử dụng nguồn tài chính, phân bổ và giao dự toán các đơn vị SNCL trong các lĩnh vực đặc thù trên.

Nghị định hướng tới thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đảm bảo tính thống nhất về hệ thống pháp luật hiện hành, hạn chế những bất cập của quy định cũ nhằm thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW thời gian tới 

 

 

 

Ngày 29/09/2021
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.