TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 02 Năm 2020  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 64  
 
1 5 1 4 9 9 9 9
 
 
Tin tức Nghiên cứu đang thực hiện
Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện “ Chuẩn quốc gia về y tế xã” giai đoạn 2001-2010

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Lê Quang Cường, PGS. TS. Phạm Lê Tuấn

Đơn vị thực hiện: Khoa Y tế Công cộng, Viện CL&CSYT

Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung:
Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã, phát hiện các bất cập trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp định hướng trong điều chỉnh Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 để nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở
Mục tiêu cụ thể:
-  Đánh giá việc triển khai thực hiện Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2010 trên phạm vi toàn quốc. Phát hiện các khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chuẩn
- Đánh giá tính phù hợp và khả thi của từng nhóm chuẩn trong Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010
-  Đánh giá tính phù hợp, khả thi của dự thảo Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020
-  Đề xuất giải pháp định hướng trong điều chỉnh, bổ sung Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020

Phạm vi nghiên cứu: 
-  Nghiên cứu mô tả thu thập số liệu trên cả nước thông qua gửi biểu mẫu để địa phương báo cáo
-  Địa điểm: Tiến hành thu thập số liệu trên phạm vi 63 tỉnh thành trong cả nước
-  Khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu các bất cập trong triển khai thực hiện chuẩn quốc gia y tế xã, tìm hiểu tính phù hợp và khả thi của từng nội dung, chỉ tiêu, cách tính điểm trong từng nhóm chuẩn; việc duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã ở những xã đã đạt chuẩn cũng như đánh giá tính phù hợp và tính khả thi của Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020
-  Địa điểm: Mỗi vùng sinh thái sẽ chọn 1 tỉnh để đi khảo sát thực địa. Tổng số sẽ khảo sát tại 8 tỉnh bao gồm: tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Thái Bình, Kon Tum, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Vũng Tàu và Kiên Giang. Tại mỗi tỉnh sẽ chọn 2 huyện (1huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn cao và 1 huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn thấp) và tiến hành khảo sát tất cả các xã đã đạt chuẩn tại 2 huyện nói trên

Thời gian thực hiện: 2010-2011

Ngày 27/10/2014
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.