TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 17  
 
2 7 3 9 2 0 2 1
 
 
Các nghiên cứu khoa học Nhân lực y tế
Nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực y tế trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước

NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ

TRONG THỜI KỲ CNH - HĐH ĐẤT NƯỚC

 

Lê Quang Hoành, Trịnh Hùng Cường, Phan Thục Anh, Bùi Thanh Tâm, Nguyễn Bạch Ngọc, Nguyễn Thị Thanh, Khương Anh Tuấn,

 Trần Mai Oanh, Vũ Thị Minh Hạnh, Lưu Hoài Chuẩn.

 

Nơi công bố: Viện Chiến lược và Chính sách y tế

 

Nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực y tế trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước là một vấn đề hết sức cấp thiết, nhưng cũng rất khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi không lường trước được, có nhiều chính sách đã lỗi thời, chưa đồng bộ và còn thiếu. 

“Nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực y tế trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước” là một trong những đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước KX- 05-11 “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”.

Mục tiêu của đề tài là đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn nhân lực y tế để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

Mục tiêu cụ thể của đề tài là phân tích 1) Bản chất của lao động y tế; 2) Các khái niệm công cụ và cách tiếp cận nghiên cứu nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực; 3) Quan điểm phát triển y tế bền vững và vấn đề quản lý nhân lực y tế; 4) Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ y tế về cơ cấu, trình độ; 5) Một số vấn đề về nhân lực bệnh viện; 6) một số vấn đề về nguồn nhân lực y tế dự phòng; 6) Một số vấn đề về nhân lực y tế ở các vùng có khó khăn; 7) Phân tích một số chính sách đối với cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ y tế vùng khó khăn và nêu lên những vấn đề cấp bách đặt ra cho quản lý nhân lực y tế; 8) Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực y tế trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.

    Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: 1) Các nhà quản lý ở các cấp Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học- Đào tạo); 2) Một số lãnh đạo các Sở Y tế Bắc Ninh, Thanh Hoá, Đà nẵng, Đồng Nai; 3) Cán bộ quản lý một số đơn vị y tế; 4) Bác sĩ và nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế các cấp.

    Phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm: 1) Tham khảo các tài liệu thứ cấp: niên giám thống kê y tế, điều tra y tế quốc gia 2002, tài liệu hội thảo hội nghị chuyên đề về y tế, các quy hoạch y tế của một số địa phương, các chính sách có liên quan đã được ban hành và còn có hiệu lực, các kết quả nghiên cứu của các đề tài có liên quan đã được công bố; 2) Phỏng vấn sâu trực tiếp các nhà quản lý ở các cấp Bộ Y tế,  lãnh đạo các Sở Y tế được nghiên cứu; 3) Phỏng vấn qua bộ câu hỏi có cấu trúc cán bộ quản lý cơ sở y tế; 4) Phỏng vấn qua bộ câu hỏi có cấu trúc bác sĩ và nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế các cấp; 5) Số liệu điều tra của chương trình KX- 05-11 “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá” qua các bộ câu hỏi được xử lý thống kê bằng phần mềm  SPSS.

    Đề tài đã nêu lên những điều bất cập, những khó khăn trong công tác quản lý nguồn nhân lực y tế ở các cấp (trung ương, địa phương), các khu vực (khám chữa bệnh, dự phòng, đào tạo, công lập và ngoài công lập …); các điểm chưa hợp lý trong các chính sách có liên quan đến quản lý nguồn nhân lực.

            Một số nhóm giải pháp tổng thể và cụ thể đã được đề xuất nhằm giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và tạo nguồn nhân lực y tế đảm bảo về chất lượng và số lượng cho nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời kỳ CNH và HĐH đất nước.

Ngày 25/07/2006
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.