TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2022  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 192  
 
2 2 8 0 8 1 9 4
 
 
Các đơn vị nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng chiến lược về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở VIỆT NAM

 

Nguyễn Văn Thưởng, Phan Thị Kim, Nguyễn Thị Thanh,

 

Lê Quang Hoành,Trần Thị Mai Oanh, Huỳnh Hồng Nga,

 

Trần Việt Nga, Hoàng Thuỷ Tiến, Nguyễn Thị Thắng

 

 

Nơi công bố: Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

 

Năm công bố: 2002

 

 

Những năm gần đây hầu hết các quốc gia đều rất quan tâm đến công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (CL,VSATTP). Việc ứng dụng các khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế biến thực phẩm; sự phát triển công nghiệp đã và đang làm cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm… Quản lý đảm bảo VSATTP ngày càng trở nên bức thiết ở Việt Nam.

 

Mục tiêu:

 

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Xây dựng chiến lược về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao và bảo vệ sức khoẻ nhân dân góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.

 

Phương pháp nghiên cứu:

 

Phân tích tài liệu, số liệu thứ cấp với nghiên cứu định tính và định lượng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh; Tổ chức một số cuộc hội thảo với các Bộ/ngành.

 

Kết quả gồm hai phần:

 

Phần 1: Đánh giá thực trạng tình hình hiện nay về quản lý chất lượng VSATTP...

 

Phần 2: Định hướng Chiến lược Quản lý chất lượng VSATTP đến năm 2010.

 

Mục tiêu tổng quát:

 

Nâng cao hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng VSATTP đến năm 2010. Từng bước cải thiện chất lượng VSATTP cho người tiêu dùng góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

 

Chiến lược bao gồm:

 

Sáu mục tiêu: (1) Tăng cường hiệu lực hệ thống quản lý CL,VSATTP giai đoạn 2002-2010; (2) Giảm thiểu số vụ tử vong vì ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; (3) Nâng cao trình độ nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tăng cường xã hội hoá về công tác quản lý CLVSATTP; (4) Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy để phù hợp với từng giai đoạn; (5) Từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý; (6) Cải thiện và xây dựng mối quan hệ liên ngành hợp lý, có hiệu quả.

 

Mười giải pháp:

 

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về quản lý CLVSATTP.

 

- Thống nhất và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam về thực phẩm.

 

- Đổi mới cơ chế quản lý đáp ứng yêu cầu hoà nhập.

 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức, quản lý CLVSATTP từ trung ương đến địa phương.

 

- Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm VSATTP các cấp của Bộ Y tế.

 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục ý thức về VSATTP.

 

- Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành y tế về CLVSATTP.

 

- Tăng cường hợp tác liên ngành.

 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển khoa học kỹ thuật trong quản lý CLVSATTP.

 

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực VSATTP .

 

Ngày 25/07/2006
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.