TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 04 Tháng 08 Năm 2020  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 31  
 
1 5 8 5 3 4 6 8
 
 
Các nghiên cứu khoa học Xã hội học y tế
Nhận thức, thái độ và sự chấp nhận của cộng đồng đối với việc hiến tặng mô, tạng, đặc biệt là giác mạc

NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ SỰ CHẤP NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG

ĐỐI VỚI VIỆC HIẾN TẶNG MÔ, TẠNG, ĐẶC BIỆT LÀ GIÁC MẠC

 

Vũ Thị Minh Hạnh, Đàm Viết Cương, Trần Hồng Cẩm,

Phan Hồng Vân, Vũ Thị Mai Anh và các cộng sự.

 

Nơi công bố: Tổ chức ORBIS International tại Hà Nội

Năm công bố: 2005

 

Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu nhận thức thái độ và sự chấp nhận của các tầng lớp nhân dân, cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các chức sắc tôn giáo tại một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước đối với việc khuyến khích hiến tặng mô, tạng đặc biệt là giác mạc. Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động truyền thông vận động xã hội hưởng ứng việc hiến tặng mô, tạng.

Phuơng pháp nghiên cứu: Phân tích tài liệu thứ cấp, phương pháp định tính, phương pháp định lượng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Kết quả:

- 81% người được phỏng vấn coi việc hiến tặng mô tạng là việc làm mang tính nhân đạo. Chỉ có 4,7% số người được hỏi biết về thủ tục đăng ký hiến tặng.

- 46,2%người được hỏi chấp nhận hiến, tặng mô, tạng và giác mạc của bản thân khi đã chết.

- Nhận thức của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội, các chức sắc tôn giáo về ghép mô, tạng, giác mạc và hiến tặng, hầu như không có sự khác biệt so với các nhóm dân cư.

- Người dân thường tiếp cận thông tin từ truyền hình, sách báo và tạp chí, đài phát thanh, Internet…

Khuyến nghị:

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng hoàn thiện ban hành Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người nhằm tạo dựng hành lang pháp lý. Nhà nước cần tập trung nguồn lực để đầu tư đồng bộ cho một số trung tâm chuyên sâu, ngân hàng giác mạc. Cần xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật hiến, lấy, ghép mô, tạng, bộ phận cơ thể người tại các địa phương ngay sau khi được ban hành.

Ngày 04/03/2009
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.