TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ hai, Ngày 04 Tháng 12 Năm 2023  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 93  
 
2 7 0 3 3 6 8 5
 
 
Tin tức
Phó Viện trưởng Vũ Thị Minh Hạnh trình bày “Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch hành động bình đẳng giới ngành y tế giai đoạn 2011-2015”

Trong 2 ngày, 16-17/9/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Tuyên giáo - Nữ công 2016. Tham dự Hội nghị có  đồng chí Đào Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Trưởng ban Tuyên giáo Nữ công (Công đoàn Y tế Việt Nam); Các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở một số đơn vị thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Vì tiến bộ Phụ nữ Bộ Y tế; Ủy viên ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam, Chủ tịch công đoàn Viện Chiến lược và Chính sách Y tế trình bày “Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch hành động bình đẳng giới ngành y tế giai đoạn 2011-2015”. Bài trình bày đã nêu bật được quá trình triển khai thực hiện; kết quả thực hiện các mục tiêu kế hoạch cũng như những hạn chế bất cập và đề xuất kiến nghị trong quá trình thực hiện trong giai đoạn tới, cụ thể:
- Về quá trình triển khai thực hiện: Báo cáo tổng kết cho thấy, trong 5 năm qua công tác lãnh đạo và chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế là liên tục và xuyên suốt, Bộ Y tế đã ban hành nhiều Chỉ thị, Quyết định để triển khai thực hiện kế hoạch. Bên cạnh đó Bộ Y tế, các đơn vị thuộc Bộ Y tế cũng đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong Ngành.
- Về kết quả thực hiện các mục tiêu: Báo cáo tổng kết đã nêu được những kết quả thực hiện 6 mục tiêu trong kế hoạch hành động gồm: (i) Đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận & thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; (ii) Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành; hỗ trợ giảm thiểu hậu quả đối với sức khỏe của người bệnh là nạn nhân bạo lực; (iii) Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các cương vị lãnh đạo, quản lý trong toàn Ngành nhằm từng bước giảm dần khoảng cách về giới; (iv) Thu hẹp dần khoảng cách giới trong lãnh đạo, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành; (v) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng nam nữ trong thụ hưởng giáo dục và đào tạo của toàn Ngành; (vi) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.
- Về hạn chế, bất cập: Báo cáo tổng kết đã đưa ra một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện như: (i) Nhận thức về bình đảng giới của các cấp ủy Đảng, chính quyền tại một số đơn vị vẫn còn hạn chế; (ii) Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số đơn vị còn chưa được thường xuyên kiện toàn, chưa ban hành được quy chế hoạt động và duy trì hoạt động chưa thường xuyên; (iii) Hoạt động bình đẳng giới và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số đơn vị còn mang tính hình thức; (iv) Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo, cấp ủy Đảng trong toàn ngành còn thấp, chưa đạt được chỉ tiêu của kế hoạch; (v) Thành viên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị còn thiếu kiến thức và kỹ năng lồng ghép giới trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; (vi) Việc thống kê, phân tách số liệu về giới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương còn chưa được thực hiện thường xuyên; (vii) Việc thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới còn chưa nghiêm túc; (vii) Kinh phí chi cho hoạt động bình đảng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ còn hạn chế.
- Về đề xuất khuyến nghị với ngành y tế: Báo cáo đã đưa ra một số khuyến nghị với ngành y tế gồm: (i) Chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, các cấp lãnh đạo chính quyền, đoàn thể về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; (ii) Tăng cường công tác tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; (iii) Tổ chức cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương làm tốt công tác bình đảng giới; (iv) Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, cơ quan, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ; (v) Cung cấp tài liệu truyền thông về bình đẳng giới cho các cơ quan, đơn vị; (vi) Rà soát, tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế.
 

 

Ngày 19/09/2016
Ban chấp hành Công đoàn Viện Chiến lược và Chính sách Y tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.