TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ hai, Ngày 04 Tháng 12 Năm 2023  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 50  
 
2 7 0 3 4 0 0 4
 
 
Thông tin Y tế Việt Nam
Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh

Ngày 11/12/2013 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 43/2013/TT-BYT về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  Thông tư này quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật, danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, Thông tư được áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân trong toàn quốc, trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Quốc phòng quản lý. Nguyên tắc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:


1. Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (viết tắt là Phân tuyến kỹ thuật) là phân loại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành các tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Điều 81 của Luật khám bệnh, chữa bệnh.
2. Căn cứ vào yêu cầu về phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật.
3. Việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật không làm hạn chế sự phát triển kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thông tư, các tuyến chuyên môn kỹ thuật được phân chia thành 4 nhóm
- Tuyến trung ương (gọi là tuyến 1)
- Tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi là tuyến 2)
- Tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi là tuyến 3)
- Tuyến xã, phường, thị trấn (gọi là tuyến 4)

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, căn cứ vào năng lực thực hiện kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn, hình thức tổ chức, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của cơ sở mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động (Bộ Y tế hoặc Sở Y tế) sẽ ra quyết định bằng văn bản về tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân cho phù hợp với quy định của Thông tư này.

Thông tư cũng nêu cụ thể nhóm các bệnh viện thuộc các hạng tương ứng được xác định theo 4 nhóm về chuyên môn kỹ thuật. Ban hành kèm theo Thông tư này, Bộ Y tế cũng xây dựng Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Danh mục kỹ thuật). Đây là danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện tại Việt Nam. Trên thực tế, một kỹ thuật có thể được thực hiện tại nhiều chuyên khoa, chuyên ngành, nhưng theo danh mục kỹ thuật của Thông tư thì các kỹ thuật chuyên môn được phân loại và sắp xếp ở các chuyên khoa, chuyên ngành phù hợp nhất để thuận lợi cho việc áp dụng thực hiện và tra cứu, cùng với đó là thể hiện mặt bằng kỹ thuật y tế về chuyên môn kỹ thuật ở mỗi tuyến, cụ thể là các tuyến khác nhau sẽ có các kỹ thuật giống và khác nhau, đồng thời các tuyến cao hơn sẽ thực hiện được các kỹ thuật cao hơn so với tuyến dưới. Theo nội dung của Thông tư, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nhóm nào sẽ phải thực hiện được đa số kỹ thuật chuyên môn kỹ thuật theo nhóm tương ứng đó. Thông tư cũng khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật, thực hiện các kỹ thuật của tuyến trên và hạn chế thực hiện các kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới đã thực hiện được.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục đề nghị phê duyệt lần đầu và phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của các Bộ, ngành khác và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo phân cấp và thẩm quyền quản lý.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2014 và như vậy Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Ngày 25/12/2013
Trịnh Ngọc Thành - Khoa Quản lý Dịch vụ Y tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.