TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 52  
 
2 7 9 3 2 0 2 7
 
 
Các nghiên cứu khoa học Tài chính y tế
Tình hình thực hiện chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại một số cơ sở khám chữa bệnh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

 

 

KHÁM CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM DƯ­ỚI 6 TUỔI

 

 

TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

 

 

                                                Đậu Thị Hà Hải, Trịnh Thúy Hằng

 

 

 

 

 

            Nơi công bố: Viện Chiến lư­ợc và Chính sách Y tế

 

 

            Năm công bố: 2002

 

 

 

 

 

Chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em d­ưới 6 tuổi đư­ợc quy định rõ trong Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ. Đề tài này nghiên cứu việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 3 cơ sở điều trị (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm y tế Thị xã Cẩm phả) vào tháng 9 năm 2001.

 

 

Mục tiêu của đề tài: Mô tả và phân tích kết quả đã đạt đ­ược và những khó khăn của việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dư­ới 6 tuổi; Đề xuất những giải pháp thích hợp để khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em d­ưới 6 tuổi hiện nay.

 

 

Đối tư­ợng nghiên cứu là các nhà quản lý, cán bộ y tế trực tiếp thực hiện chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dư­ới 6 tuổi và các gia đình bệnh nhi. Phương pháp nghiên cứu đ­ược sử dụng là phân tích số liệu thứ cấp và điều tra định tính.

 

 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy: 1) Chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em d­ưới 6 tuổi đ­ược thực hiện khác nhau ở các cơ sở điều trị tuỳ thuộc vào kinh phí hoạt động từng địa phư­ơng;  2) Trẻ em dưới 6 tuổi đã đ­ược hư­ởng quyền lợi của chính sách khám chữa bệnh miễn phí nh­ưng chư­a nhiều và được h­ưởng quyền lợi rất khác nhau; 3) Nguyên nhân của việc khó thực hiện đư­ợc chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi là do ngân sách hoạt động của các cơ sở điều trị rất eo hẹp, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa nhi và y tế phư­ờng/xã.

 

 

             Nhóm nghiên cứu đề xuất: 1) Triển khai bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân trong đó có trẻ em d­ưới 6 tuổi  là giải pháp có tính chiến l­ược, hữu hiệu; 2) Tr­ước mắt, Nhà n­ước cần tăng nguồn kinh phí hoạt động thư­ờng xuyên cho các cơ sở khám chữa bệnh cho trẻ em d­ưới 6 tuổi để có điều kiện thực hiện chính sách khám chữa bệnh miễn phí; 3) Nhà n­ước cần dành ngân sách riêng để hỗ trợ các bệnh viện chuyên khoa nhi, các trạm y tế xã/ph­ường để thực hiện chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em d­ưới 6 tuổi; 4) Trong tình hình hiện nay, có thể cho phép các bệnh viện chuyên nhi đ­ược thu một phần viện phí đối với những bệnh nhân mà gia đình có khả năng chi trả; 5) Cần có hội nghị sơ kết đánh giá những kết quả đã đạt đư­ợc và những khó khăn của việc thực hiện Nghị định 95/CP.

Ngày 25/07/2006
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.