TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 02 Năm 2020  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 32  
 
1 5 1 5 0 2 2 4
 
 
Tin tức Nghiên cứu đang thực hiện
Xây dựng Đề án đo lường hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ y tế công

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Vũ Thị Minh Hạnh
Đơn vị thực hiện: Khoa Xã hội học Y tế, Viện CL&CSYT
Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung: Tiến hành thường xuyên việc đo lường sự hài lòng của người dân trên cơ sở đó khắc phục những bất cập trong cung cấp dịch vụ y tế công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công nhằm phát huy vai trò chủ đạo của các cơ sở y tế công lập trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Mục tiêu cụ thể:
- Xác định nội dung các tiêu chí và bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công bao gồm: dịch vụ hành chính công của các đơn vị quản lý nhà nước và dịch vụ xã hội cơ bản của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập
- Xây dựng phương pháp đo lường: bộ công cụ thu thập thông tin và phương pháp chọn mẫu, xử lý số liệu
- Triển khai thí điểm bộ công cụ đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ công trong một số lĩnh vực
- Triển khai ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của ngành
- Tổ chức công bố Chỉ số hài lòng về dịch vụ y tế công hàng năm trên phạm vi toàn quốc và tại mỗi địa phương
Phạm vi nghiên cứu:  Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công được áp dụng trong các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế, bao gồm:
- Dịch vụ hành chính công của các đơn vị quản lý nhà nước
- Dịch vụ xã hội cơ bản của các đơn vị sự nghiệp y tế trong phạm vi cả nước từ TW đến địa phương với các lĩnh vực hoạt động cụ thể như: Dược, Khám chữa bệnh, Dự phòng, Quản lý môi trường y tế, An toàn vệ sinh thực phẩm, Khoa học công nghệ và Đào tạo, Phòng chống HIV/AIDS, Trang thiết bị y tế, Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Thời gian thực hiện: 3/2014-12/2015

Ngày 27/10/2014
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.