TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 45  
 
2 7 3 9 2 5 1 1
 
 
Văn bản pháp quy y tế Dược và Trang thiết bị y tế
Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ Số130/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 Về việc phê duyệt Chính sách quốc gia về Trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010 (30/12/2007)


Quyết định của thủ tướng Chính phủ Số 108/2002/QĐ-Ttg ngày 15 tháng 8 năm 2002 về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến 2010" (30/12/2007)


Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 03/2005/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2005 về việc ban hành danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh (30/12/2007)

Chi tiết xem file đính kèm


Nghị quyết của Chính phủ Số 37/CP ngày 20 tháng 6 năm 1996 về định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong thời gian 1996-2000... (30/12/2007)


Luật dược của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 (30/12/2007)


Công văn của Cục Quản lý Dược Việt Nam Số 737/QLD-VP ngày 27 tháng 01 năm 2005 về việc triển khai chủ trương, chính sách của Bộ Y tế nhằm bình ổn giá thuốc trong năm 2005 (30/12/2007)


Công văn của Cục Quản lý Dược Việt Nam Số 700/QLD-VP ngày 25 tháng 01 năm 2005 về việc triển khai các chỉ thị của Chính phủ về việc bình ổn giá thuốc trong năm 2005 (30/12/2007)


 
Trang đầu |  Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (79/10)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.