TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 02 Năm 2020  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 49  
 
1 5 1 4 9 8 7 7
 
 
Tin tức Nghiên cứu đang thực hiện
Đánh giá thực trạng tổ chức, nhân lực, mạng lưới dự phòng và điều trị bệnh nội tiết

Chủ nhiệm đề tài: TS. Khương Anh Tuấn, TS.Lê Phong

Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng tổ chức, nhân lực và xác định nhu cầu nhân lực, đào tạo cho mạng lưới dự phòng và điều trị bệnh nội tiết.
Mục tiêu cụ thể
-  Đánh giá thực trạng tổ chức, nhân lực mạng lưới dự phòng và điều trị bệnh nội tiết.
-  Xác định nhu cầu nhân lực, đào tạo cho mạng lưới dự phòng và điều trị bệnh nội tiết.
Phạm vi nghiên cứu:
Địa điểm thu thập số liệu, tài liệu sẵn có
-  Đơn vị quản lý tuyến TW: Vụ TC-CB, Cục KH-ĐT, Cục QLKCB…..
-  Đơn vị quản lý chuyên môn: Bệnh viện Nội tiết TW
Nghiên cứu số liệu tổng hợp của 63 tỉnh/thành phố
Đầu mối thu thập số liệu: Trung tâm YTDP hoặc Trung tâm/BV Nội tiết
Địa điểm điều tra thực địa
Tuyến TW:
-  Đơn vị quản lý tuyến TW: Vụ TC-CB, Cục KH-ĐT, Cục QLKCB …..
-  Đơn vị quản lý chuyên môn: Bệnh viện Nội tiết TW
Tuyến tỉnh, huyện, xã:
Lựa chọn tỉnh:
Nghiên cứu lựa chọn 3 tỉnh có chủ đích theo tiêu chí có mô hình dự phòng bệnh nội tiết khác nhau ( tỉnh có khoa Nội tiết trong TTYTDP, tỉnh có trung tâm Nội tiết/BVnội tiết và tỉnh có Trung tâm Nội tiết- Sốt rét).
Lựa chọn huyện:
Tại mỗi tỉnh lựa chọn 2 huyện theo tiêu chí về khoảng cách địa lý: 1 huyện/ thị gần trung tâm tỉnh và 1 huyện xa trung tâm tỉnh.
 Lựa chọn xã:
Tại 1 huyện lựa chọn 1 xã hiện đang thực hiện chương trình PC ĐTĐ.
=> Theo các tiêu chí trên nghiên cứu sẽ được thực hiện tại  3 tỉnh/thành phố là: Thanh Hóa, Quảng Bình, Long An, 6 huyện, 6 xã.

Thời gian thực hiện: 8/2013-12/2014

Ngày 27/10/2014
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.