TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 23 Tháng 07 Năm 2019  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 35  
 
1 4 3 2 9 2 6 7
 
 
Tin tức
Đánh giá về thực trang và tác động của các phương án liên quan đến hình thức tổ chức, phân tuyến, phân hạng các cơ sở khám KB,CB tại 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định và Gia Lai

Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) sửa đổi đã được đưa vào trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019. Thực hiện kế hoạch của Bộ Y tế về việc đánh giá tác động của các chính sách liên quan tới dự án Luật KBCB sửa đổi để chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ và Quốc hội trong năm 2019, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách y tế triển khai đánh giá về thực trang và tác động của các phương án liên quan đến hình thức tổ chức, phân tuyến, phân hạng các cơ sở khám KBCB dự kiến sẽ được đề xuất trong Luật  KBCB sửa đổi tại một số đơn vị.

Từ ngày 19-29/3/2019, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) và Viện Chiến lược và Chính sách y tế đã triển khai đánh giá về thực trạng và tác động của các phương án liên quan đến hình thức tổ chức, phân tuyến, phân hạng các cơ sở khám KBCB tại một số cơ sở khám KBCB tại 4 tỉnh:  Thừa Thiên Huế, TP.Đà Nẵng, Bình Định và Gia Lai. Đoàn công tác do hai Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế TS. Trần Đức Thuận và TS. Khương Anh Tuấn làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn có lãnh đạo,  chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ, lãnh đạo các khoa/phòng và các nghiên cứu viên của Viện.
 

 

Tại Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày (19-21/3/2019), Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Sở Y tế, các phòng chức năng của Sở (Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ y, Quản lý hành nghề); Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Bảo trợ xã hội,  lãnh đạo các cơ sở có cung cấp dịch vụ KBCB thuộc Sở (Bảo trợ xã hội, Trung tâm cai nghiện); Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP, Phòng Giám định Bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Đoàn cũng đã tiến hành thảo luận nhóm với nhóm lãnh đạo các khoa phòng, nhóm người bệnh/người nhà người bệnh của BVĐK, BV chuyên khoa (hạng II, hạng III), BV tư nhân. Đồng thời các nghiên cứu viên cũng phỏng vấn bằng phiếu đối với Lãnh đạo các Sở (Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội), Lãnh đạo các phòng ban chức năng thuộc các đơn vị nêu trên và lãnh đạo các BV, các khoa phòng của BV (BVĐK tỉnh, BV chuyên khoa hạng II, hạng III; BV huyện, BV ngoài công lập; Trung tâm y tế, Trạm y tế) thuộc địa bàn khảo sát. 

Trong đợt này Đoàn cũng có buổi làm việc tại BVĐK Trung ương Huế. Tại đây, Đoàn đã thảo luận nhóm với  Lãnh đạo BV, các khoa, phòng chức năng (Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến);  nhóm bệnh nhân/ người nhà bệnh nhân và phỏng vấn bằng phiếu với toàn thể lãnh đạo BV, các các khoa, phòng chức năng của BV.  

Tại TP.Đà Nẵng, ngày 22/3/2019,  các nhóm công tác của Đoàn đã thảo luận với nhóm lãnh đạo BV, các khoa phòng; nhóm người bệnh/người nhà người bệnh của BV Mắt Đà Nẵng, BV  BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng; Đồng thời các nghiên cứu viên đã tiến hành phỏng vấn bằng phiếu đối với lãnh đạo các BV, các phòng chức năng, các khoa phòng  của các BV trên.  

Tại Bình Định, từ ngày 25-27/3/2019, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Sở Y tế, các phòng chức năng của Sở (Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ y, Quản lý hành nghề); Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Bảo trợ xã hội,  lãnh đạo các cơ sở có cung cấp dịch vụ KBCB thuộc Sở (Bảo trợ xã hội, Trung tâm cai nghiện); Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP, Phòng Giám định Bảo hiểm xã hội. Đoàn cũng đã tiến hành thảo luận nhóm với nhóm lãnh đạo các khoa phòng, nhóm người bệnh/người nhà người bệnh của BVĐK tỉnh, BV chuyên khoa (hạng II, hạng III), BV tư nhân. Đồng thời các nghiên cứu viên cũng phỏng vấn bằng phiếu đối với Lãnh đạo các Sở (Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội), Lãnh đạo các phòng ban chức năng thuộc các đơn vị nêu trên và lãnh đạo các BV, các khoa phòng của BV (BVĐK tỉnh, BV chuyên khoa hạng II, hạng III; BV huyện, BV ngoài công lập; Trung tâm y tế, Trạm y tế) thuộc địa bàn khảo sát. 

Ngoài ra, các nhóm công tác của Đoàn cũng có buổi làm việc tại tuyến huyện và tuyến xã: thảo luận nhóm với Lãnh đạo Phòng Y tế, Lãnh đạo TTYT, các khoa phòng trực thuộc; Đại diện lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Trạm Y tế xã và nhân viên; đại diện nhóm người bệnh/người nhà người bệnh/người dân trên địa bàn xã; Phỏng vấn bằng phiếu với Lãnh đạo Phòng Y tế, Lãnh đạo TTYT, các khoa phòng trực thuộc.   

Cũng trong đợt công tác này, ngày 27/3, Đoàn cũng có buổi làm việc tại BV Phong - Da liễu TƯ Quy Hòa và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. Tại đây, Đoàn đã thảo luận nhóm với  Lãnh đạo BV,  đại diện lãnh đạo các khoa, phòng chức năng (Tổ chứccán bộ, Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến);  đại diện nhóm bệnh nhân/ người nhà bệnh nhân và phỏng vấn bằng phiếu với toàn thể lãnh đạo  của 2 đơn vị và lãnh đạo các khoa, phòng chức năng của 2 đơn vị nói trên.

Tại Gia Lai, trong 2 ngày (28-29/3), Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Sở Y tế, các phòng chức năng của Sở (Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ y, Quản lý hành nghề); Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Bảo trợ xã hội,  lãnh đạo các cơ sở có cung cấp dịch vụ KBCB thuộc Sở (Bảo trợ xã hội, Trung tâm cai nghiện); Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP, Phòng Giám định Bảo hiểm xã hội. Đoàn cũng đã tiến hành thảo luận nhóm với nhóm lãnh đạo các khoa phòng, nhóm người bệnh/người nhà người bệnh của BVĐK Khu vực, BV chuyên khoa (hạng II, hạng III), BV tư nhân. Đồng thời các nghiên cứu viên cũng phỏng vấn bằng phiếu đối với Lãnh đạo các Sở (Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội), Lãnh đạo các phòng ban chức năng thuộc các đơn vị nêu trên và lãnh đạo các BV, các khoa phòng của BV (BVĐK tỉnh, BV chuyên khoa hạng II, hạng III; BV huyện, BV ngoài công lập; Trung tâm y tế, Trạm y tế) thuộc địa bàn khảo sát.

Ngoài ra, các nhóm công tác của Đoàn cũng có buổi làm việc tại tuyến huyện và tuyến xã: thảo luận nhóm với Lãnh đạo Phòng Y tế, Lãnh đạo TTYT, các khoa phòng trực thuộc; Đại diện lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Trạm Y tế xã và nhân viên; đại diện nhóm người bệnh/người nhà người bệnh/người dân trên địa bàn xã; Phỏng vấn bằng phiếu với Lãnh đạo Phòng Y tế, Lãnh đạo TTYT, các khoa phòng trực thuộc.   

Các thông tin thu thập được trong đợt khảo sát này sẽ được tổng hợp phục vụ cho Bộ Y tế đưa ra các đề xuất trong Luật  KBCB sửa đổi, chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ và Quốc hội trong năm 2019.

 

Ngày 05/04/2019
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế  
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.