TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ năm, Ngày 19 Tháng 05 Năm 2022  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 165  
 
2 0 8 5 2 4 0 3
 
 
Giới thiệu Chức năng nhiệm vụ
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ban hành theo quyết định số 674/QĐ-BYT ngày 01/03/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế

Chức năng:

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu khoa học cung cấp bằng chứng, tư vấn cho Bộ Y tế xây dựng, sửa đổi chiến lược, chính sách y tế; đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chính sách y tế và hệ thống y tế.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu khoa học:
a) Nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học về thực tiễn trong nước và quốc tế  cho xây dựng, sửa đổi chính sách y tế.
b) Nghiên cứu đánh giá (định kỳ và theo yêu cầu) việc triển khai thực hiện và tác động của chính sách y tế đã ban hành.
c) Nghiên cứu dự báo cung cấp bằng chứng cho xây dựng, sửa đổi và thực hiện chính sách y tế.
d) Tích hợp và phân tích dữ liệu, bằng chứng nghiên cứu về chính sách y tế - dân số của Việt Nam và Quốc tế.

2. Tư vấn:
a) Tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển ngành y tế.
b) Tư vấn xây dựng, sửa đổi chính sách y tế - dân số trước khi ban hành.
c) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách y tế - dân số theo phân công của Bộ Y tế.

3. Đào tạo:
a) Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn về lĩnh vực chính sách y tế  - dân số theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức, tham gia đào tạo sau đại học về lĩnh vực chính sách y tế và hệ thống y tế theo quy định của pháp luật.

4. Hợp tác quốc tế:
a) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế song phương, đa phương về nghiên cứu chính sách y tế - dân số.
b) Thực hiện việc trao đổi chuyên gia, cán bộ nghiên cứu trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

5. Quản lý đơn vị: Quản lý đơn vị theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ y tế

Quyền hạn:

1. Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ nghiên cứu cung cấp bằng chứng xây dựng, sửa đổi chiến lược, chính sách y tế và dân số.
2. Được quyền cung cấp các bằng chứng khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định, xây dựng, sửa đổi chiến lược, chính sách y tế và dân số.
3. Được đưa ra các đề xuất, quan điểm một cách khách quan, dựa trên cơ sở khoa học cho quá trình hoạch định, xây dựng, triển khai, đánh giá và điều chỉnh chiến lược, chính sách y tế - dân số.
4. Được tham gia tư vấn xây dựng, sửa đổi và thẩm định các chiến lược, chính sách y tế và dân số.
5. Được quyền tổ chức thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực chính sách y tế - dân số và hệ thống y tế theo quy định của pháp luật.

 

Ngày 20/04/2013
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.