TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 20  
 
2 7 3 9 2 0 3 6
 
 
Các nghiên cứu khoa học Dân số
ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI (30/06/2023)


ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỦA CÁC BỘ (26/11/2022)


ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT MỨC SINH TẠI MỘT SỐ TỈNH/THÀNH PHỐ (18/11/2021)


ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH VỀ KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ (11/10/2021)


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (21/06/2021)


Khảo sát, đánh giá thực trạng về chế độ khuyến khích với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số (24/05/2021)

Tổng cục Dân số - KHHGĐ cần khẩn trương tham mưu với Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chính sách khuyến khích thực hiện tốt chính sách Dân số tạo dựng cơ sở pháp lý để các địa phương áp dụng thống nhất về đối tượng, nội dung, hình thức, mức độ khen thưởng. Thông tư cần đề cập đến các nội dung khen thưởng về việc chấp hành các biện pháp trong kiểm soát mức sinh bao gồm cả giảm sinh và khuyến sinh tùy theo mức sinh trong thực tế tại từng địa phương; về các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số; việc lồng ghép biến dân số trong quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương… Về đối tượng thụ hưởng chính sách là những tập thể, cá nhân không thuộc diện hưởng lương của nhà nước. Về hình thức và mức độ khen thưởng Thông tư cần đề cập đến những nguyên tắc chung và khuyến khích các địa phương linh hoạt áp dụng phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Đặc biệt Thông tư cũng cần phải quy định về phương thức tạo nguồn bền vững và hợp pháp giúp thực thi có hiệu lực các chính sách này.


Đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình và khả năng tiếp cận của người dân tại khu vực đảo, ven biển (18/05/2021)

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế được giao thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, KHHGĐ và khả năng tiếp cận của người dân tại khu vực đảo, ven biển” nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ SKBMTE, KHHGĐ và khả năng tiếp cận, sử dụng của người dân sinh sống tại khu vực đảo, ven biển. Đồng thời cung cấp bằng chứng thực tiễn giúp Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế xây dựng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai các hoạt động của Đề án 52 phù hợp và khả thi trong thời gian tới.


Đánh giá thực trạng công tác dân số đến năm 2020 và đề xuất xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược dân số việt nam đến năm 2030 (12/05/2021)

MỤC TIÊU • Đánh giá thực trạng triển khai công tác Dân số đến năm 2020. • Phân tích bài học kinh nghiệm, khó khăn, bất cập của công tác dân số đến năm 2020 và những thách thức về biến động dân số ở nước ta trong thời gian tới. • Đề xuất các giải pháp để xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.


 
Trang đầu | Trang trước  | Trang tiếp  | Trang cuối  (23/3)
Xem tin ngày: Tháng Năm  

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.