TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 110  
 
2 7 3 9 2 3 2 1
 
 
Các đơn vị nghiên cứu Khoa Xã hội học Y tế và Dân số
Khoa Xã hội học Y tế và Dân số

1. Chức năng

Nghiên cứu cung cấp bằng chứng, phản biện, tư vấn và vận động xây dựng các chính sách, chiến lược liên quan đến lĩnh vực dân số và phát triển; nghiên cứu về y học xã hội; nghiên cứu về dư luận xã hội đối với các vấn đề và chính sách y tế.

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện các nghiên cứu và đánh giá chính sách về Dân số và phát triển, bao gồm: quy mô dân số; cơ cấu dân số; phân bố dân cư; chất lượng dân số; nghiên cứu về di cư; lồng ghép các vấn đề dân số trong xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội…;

- Thực hiện các nghiên cứu về y học xã hội, bao gồm: các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe, cung ứng và sử dụng dịch vụ y tế; dư luận xã hội và đánh giá tác động của các chính sách y tế đối với đời sống xã hội…;

- Tham gia phản biện, tư vấn, vận động xây dựng chính sách, chiến lược liên quan đến Dân số và phát triển; các chính sách liên ngành có ảnh hưởng đến sức khỏe… 

- Tham mưu, tư vấn cho Viện trưởng về các vấn đề có liên quan đến Dân số và phát triển, các chính sách liên ngành có ảnh hưởng đến sức khỏe;

- Cập nhật, chia sẻ các thông tin và hệ thống hoá các tài liệu, chính sách liên quan đến lĩnh vực Dân số và phát triển; chính sách của các ngành có ảnh hưởng đến sức khỏe… 

- Phối hợp với các khoa/phòng trong Viện, các đơn vị trong và ngoài Ngành Y tế trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách;

- Thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới về các lĩnh vực liên quan;

- Tham gia đào tạo về các lĩnh vực có liên quan đến chuyên môn của khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao./.

 

 

 

Ngày 05/07/2013
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.