TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 123  
 
2 7 3 9 2 9 6 9
 
 
Các đơn vị nghiên cứu Khoa Tổ chức và Nhân lực Y tế
Khoa Tổ chức và Nhân lực Y tế

1. Chức năng

Nghiên cứu cung cấp bằng chứng, phản biện, tư vấn và vận động xây dựng các chính sách, chiến lược liên quan đến tổ chức bộ máy ngành y tế; quản lý và phát triển nguồn nhân lực y tế; các chế độ chính sách đối với cán bộ y tế.

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện các nghiên cứu và đánh giá chính sách về tổ chức bộ máy ngành y tế; quản lý và phát triển nguồn nhân lực y tế công lập và ngoài công lập; các chế độ chính sách đối với cán bộ y tế làm cơ sở cung cấp bằng chứng khoa học đề xuất chính sách, chiến lược có liên quan. Các lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu bao gồm: tổ chức hệ thống y tế; quản trị hệ thống; tổ chức lao động và quản lý chất lượng; đào tạo, sử dụng và quản lý nguồn nhân lực y tế; các chế độ chính sách đối với cán bộ y tế. 

- Tham gia phản biện, tư vấn, vận động xây dựng chính sách, chiến lược liên quan đến tổ chức bộ máy ngành Y tế; quản lý và phát triển nguồn nhân lực y tế; các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế…

- Tham mưu, tư vấn cho Viện trưởng về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy ngành Y tế; quản lý và phát triển nguồn nhân lực y tế; các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế

- Cập nhật, chia sẻ thông tin và hệ thống hoá các chính sách, tài liệu liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy ngành Y tế; quản lý và phát triển nguồn nhân lực y tế;

- Phối hợp với các khoa/phòng trong Viện, các đơn vị trong và ngoài Ngành Y tế trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách;

- Thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới về các lĩnh vực liên quan đến tổ chức bộ máy ngành y tế; quản lý và phát triển nguồn nhân lực y tế và các lĩnh vực khác có liên quan;

- Tham gia đào tạo về các lĩnh vực có liên quan đến chuyên môn của Khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao./.

 

 

Ngày 05/07/2013
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.