TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 05 Năm 2024  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 37  
 
2 7 9 3 2 3 9 0
 
 
Các đơn vị nghiên cứu Khoa Tài chính Y tế và Đánh giá Công nghệ y tế
Khoa Tài chính Y tế và Đánh giá Công nghệ y tế

1. Chức năng

Nghiên cứu cung cấp bằng chứng, phản biện, tư vấn và vận động xây dựng các chính sách, chiến lược liên quan đến lĩnh vực Tài chính y tế, Đánh giá công nghệ y tế, Kinh tế y tế.

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện các nghiên cứu, đánh giá chính sách trong lĩnh vực Tài chính y tế, Đánh giá công nghệ y tế, Kinh tế y tế làm cơ sở cung cấp bằng chứng khoa học đề xuất chính sách, chiến lược có liên quan đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực y tế. Các lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu bao gồm: tài chính y tế,bảo hiểm y tế, phân tích chi phí y tế, phương thức chi trả dịch vụ y tế, đánh giá tác động ngân sách/kinh tế, đánh giá kinh tế dược; đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng các chính sách về quyền lợi bảo hiểm y tế, đầu tư mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế và xây dựng các hướng dẫn chuyên môn. 

- Tham gia phản biện, tư vấn, vận động xây dựng chính sách, chiến lược liên quan đến lĩnh vực Tài chính y tế, Đánh giá công nghệ y tế, Kinh tế y  tế;

- Tham mưu, tư vấn cho Viện trưởng về các vấn đề trong lĩnh vực Tài chính y tế, Đánh giá công nghệ y tế, Kinh tế y tế;

- Cập nhật, chia sẻ thông tin và hệ thống hoá các chính sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực Tài chính y tế, Đánh giá công nghệ y tế, Kinh tế y tế;

- Phối hợp với các khoa/phòng trong Viện, các đơn vị trong và ngoài ngành Y tế trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách.

- Thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực Tài chính y tế, Đánh giá công nghệ y tế, Kinh tế y tế;

- Tham gia đào tạo trong lĩnh vực Tài chính y tế, Đánh giá công nghệ y tế, Kinh tế y tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao./.

 

 

 

 

Ngày 05/07/2013
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.