TRANG CHỦTÌM KIẾMSƠ ĐỒ WEBSITELIÊN HỆ
 Thứ ba, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2020  [ENGLISH]
  Đang truy cập: 22  
 
1 5 2 9 9 2 9 5
 
 
Các nghiên cứu khoa học
Triển khai thí điểm đổi mới hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại quận đô thị của Trung Quốc

Tóm tắt

Ở hầu hết các quốc gia, nhu cầu chăm sóc lồng ghép cho những người mắc bệnh mạn tính đang gia tăng trong bối cảnh già hóa dân số. Nhu cầu này đòi hỏi sự thay đổi một cách cơ bản hệ thống chăm sóc sức khỏe theo các mô hình cung cấp dịch vụ y tế tích hợp hơn. Để đạt được sự thay đổi này, Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Trung Quốc đã đề xuất thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phân cấp theo hướng chăm sóc lồng ghép lấy người bệnh làm trung tâm. Mô hình này đã được thí điểm tại quận Lưu Hồ, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông từ năm 2015 đến năm 2017. Vào tháng 9 năm 2017, Bộ Y tế Trung Quốc đã giới thiệu mô hình này trong cả nước. 

Giới thiệu

Ngày 01/9/2017, Bộ Y tế Trung Quốc đã giới thiệu cách tiếp cận mới về chăm sóc lồng ghép lấy người dân làm trung tâm để triển khai trên toàn quốc. Sự phát triển mô hình này là sự đáp ứng đối với các vấn đề mà hệ thống y tế đang phải đối mặt trong việc giải quyết các nhu cầu gia tăng của việc cung ứng các dịch vụ y tế tích hợp. Các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự xuất phát từ sự thay đổi dịch tễ học và già hóa dân số. Nhiều chương trình chăm sóc lồng ghép lấy người dân làm trung tâm đã được khởi động, thực hiện và đánh giá ở các quốc gia có thu nhập cao. Mặc dù kinh nghiệm từ các quốc gia cũng cung cấp cơ sở hữu ích cho việc lập kế hoạch, nhưng khả năng đạt được việc chăm sóc lồng ghép lấy người dân làm trung tâm phải cụ thể, phù hợp với bối cảnh thì chưa có nhiều thông tin về triển khai ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Hệ thống cung cấp dịch vụ y tế hiện nay của Trung Quốc bị phân mảnh, tập trung vào điều trị là chủ yếu, lấy bệnh viện làm trung tâm, ít có sự hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức ở các tầng khác nhau của hệ thống. Trong năm 2016, ước tính có khoảng 231 triệu người trong độ tuổi từ 60 tuổi trở lên tại Trung Quốc, chiếm 16,7% dân số với hơn 100 triệu người trong số này mắc ít nhất một bệnh không lây nhiễm mạn tính. Dự đoán rằng nếu không có các cải cách trong chăm sóc sức khỏe, chi phí chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc tính theo đô la Mỹ sẽ tăng từ 5,6% tổng sản phẩm quốc nội năm 2015 (592 tỷ trong tổng số 10.571 tỷ đô la Mỹ) lên 9,1% vào năm 2035 (2.713 tỷ trong tổng số 29.810 tỷ đô la Mỹ). Do đó, việc cải cách hệ thống được xem là cần thiết để tránh các nguy cơ trở thành một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả thấp nhưng chi phí cao.

Sự ra đời của mô hình Lưu Hồ là một ví dụ cho các khu vực đô thị ở Trung Quốc để xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe lồng ghép lấy người dân làm trung tâm. Điều này thể hiện bước tiến lớn trong việc thúc đẩy các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt hơn, hiệu quả hơn và chi phí hợp lý hơn cho người dân Trung Quốc. 

Thông tin chung

Quận Lưu Hồ có diện tích 78km2 với dân số khoảng 1,47 triệu người, là quận đông dân nhất của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Trong năm 2014, ước tính có hơn 451.000 người mắc các bệnh mạn tính. Quận có một bệnh viện tuyến thành phố với 2.000 giường bệnh, 05 bệnh viện công tuyến quận với tổng số 1.172 giường bệnh và 83 trạm y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Quy mô của bệnh viện tuyến thành phố ngày càng lớn, số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, vì bệnh nhân có niềm tin lớn hơn vào dịch vụ được cung cấp tại bệnh viện tuyến thành phố hơn là các trạm y tế, nên họ thường tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp tại bệnh viện mặc dù chi phí y tế phải chi trả cao hơn. Hơn nữa, nhiều bệnh nhân lựa chọn nằm viện kéo dài sau những đợt ốm bệnh cấp tính hơn là tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tại trạm y tế, do bệnh viện tuyến thành phố và tuyến quận cũng như các trạm y tế hoạt động độc lập và cạnh tranh với nhau. Nhu cầu chưa được đáp ứng của người dân và chi phí y tế tăng cao có liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ nội trú không cần thiết và thời gian nằm viện kéo dài.

Tháng 02/2015, chính quyền quận Lưu Hồ đã triển khai chương trình cải cách chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của mô hình chăm sóc lồng ghép lấy người dân làm trung tâm là chất lượng dịch vụ tốt hơn, giảm ốm bệnh, ít nhập viện hơn và gánh nặng tài chính thấp hơn. Tháng 08/2015, một nhóm cơ sở y tế tham gia thí điểm bao gồm 05 bệnh viện tuyến quận, 23 trạm y tế và một viện nghiên cứu. Một hội đồng bao gồm các quan chức chính quyền và đại diện các cộng đồng dân cư đã quản lý nhóm với sự hỗ trợ của ban giám sát địa phương, ủy ban cố vấn và công đoàn. Nhóm cơ sở y tế đã thành lập 06 trung tâm chia sẻ tài nguyên và 06 trung tâm hành chính, bằng cách tổ chức lại các đơn vị có liên quan của 29 cơ sở y tế, để cải thiện hiệu quả việc sử dụng và quản lý tài nguyên.

Các hành động và chiến lược cốt lõi

Mô hình chăm sóc sức khỏe được thí điểm tại quận Lưu Hồ bao gồm 08 nhóm hoạt động chính sau đây:

(1) Khuyến khích người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các trạm y tế và các cơ sở chăm sóc ban đầu, bao gồm các hoạt động:

- Đăng ký khám chữa bệnh: Người dân được khuyến khích tự nguyện ký hợp đồng khám chữa bệnh với bác sĩ thực hành tổng quát (GP), trong đó thỏa thuận xác định gói dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, các quyền và nghĩa vụ của cả bệnh nhân và nhà cung cấp. Thời hạn ký hợp đồng là một năm với một bác sĩ thực hành tổng quát cụ thể. Vào cuối hợp đồng, bệnh nhân có thể ký hợp đồng lại hoặc ký với một bác sĩ thực hành tổng quát khác.

- Phân tầng rủi ro: Các hệ thống thông tin điện tử về khám chữa bệnh trước đây không thể hỗ trợ phân tầng rủi ro. Nhóm các bệnh viện của quận Lưu Hồ thu thập dữ liệu cho phân tầng rủi ro dựa trên gánh nặng bệnh tật, sử dụng chương trình phần mềm ứng dụng mới. Căn cứ vào ứng dụng này, các bác sĩ của trạm y tế biết bệnh lý nào nên giữ lại điều trị, bệnh lý nào nên chuyển bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

- Xây dựng “Người gác cổng”: Bệnh nhân được khuyến khích đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trước khi đến gặp bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện, tuy nhiên, không quy định bắt buộc. Để thúc đẩy bệnh nhân sử dụng dịch vụ tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu, các bệnh viện tuyến quận cũng phân công các chuyên khoa làm việc luân phiên tạm thời tại các trạm y tế.

- Đảm bảo khả năng tiếp cận: Triển khai thăm khám tại nhà đối với các bệnh nhân đã ký hợp đồng với bác sĩ thực hành tổng quát, đặc biệt là đối với người cao tuổi.

(2) Hình thành nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu đa ngành, bao gồm các hoạt động:

- Hình thành nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu đa ngành tại các trạm y tế, mỗi nhóm chăm sóc ban đầu bao gồm bác sĩ thực hành tổng quát (trưởng nhóm), điều dưỡng, nhân viên y tế cộng đồng và nhân viên giáo dục sức khỏe, có thể bao gồm các bác sĩ chuyên khoa (Ví dụ: bác sĩ lão khoa, nhi khoa, nội khoa), dược sĩ, bác sĩ dinh dưỡng hoặc chuyên viên tâm lý. Vai trò của từng thành viên được xác định rõ ràng, điều chỉnh linh hoạt vai trò dựa trên nhu cầu của bệnh nhân và hoàn cảnh thực tế.

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc cụ thể cho từng bệnh nhân: Nhóm các bệnh viện xây dựng các kế hoạch chăm sóc cho mỗi bệnh nhân có nguy cơ cao được xác định bằng phương pháp phân tầng rủi ro.

(3) Tích hợp hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu theo chiều dọc, bao gồm các hoạt động:

- Xác định vai trò của từng thành phần trong nhóm các bệnh viện để đảm bảo sự phối hợp giữa bệnh viện và trạm y tế. Bệnh viện tuyến quận là trung tâm chuyên môn của hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc phức tạp và chăm sóc cấp cứu cho các tình huống đe dọa tính mạng. Bệnh viện quận chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các trạm y tế trong cộng đồng. Các trạm y tế tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, phục hồi chức năng, quản lý ca bệnh và chăm sóc cho các bệnh phổ biến.

- Xây dựng mối quan hệ giữa các nhà cung cấp dịch vụ: Trong nhóm các bệnh viện, mối quan hệ giữa cơ s với cơ sở được củng cố thông qua hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các trạm y tế. Các bệnh viện tuyến quận có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng thông qua hoạt động đào tạo, huấn luyện và tư vấn chuyên môn cho các bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế. Các bác sĩ tại các trạm y tế được khuyến khích luân phiên về các bệnh viện để được đào tạo thực hành trong 3 tháng.

- Hình thành tổ chức mạng lưới y tế cơ sở: nhóm các bệnh viện được thành lập dưới hình thức một cơ sở độc lập bao gồm 23 trạm y tế, 5 bệnh viện tuyến huyện và một viện nghiên cứu (chủ yếu cung cấp xét nghiệm chẩn đoán). Một hội đồng quản lý bao gồm các lãnh đạo chính quyền địa phương và đại diện từ các cộng đồng địa phương được thành lập và chịu trách nhiệm.

(4) Tích hợp hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu theo chiều ngang, bao gồm các hoạt động:

- Các nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu đa ngành bao gồm cả các nhân viên nguyên là chuyên viên giáo dục sức khỏe từ các trạm kế hoạch hóa gia đình, các nhân viên y tế công cộng từ các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh và các bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện.

- Các thành viên của nhóm làm việc hợp tác với nhau để cung cấp các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng và quản lý ca bệnh cho bệnh nhân.

- 6 trung tâm chia sẻ nguồn lực (nhân lực, quản lý chất lượng, tài chính, nghiên cứu và giáo dục, quản lý trạm y tế và quản lý chung) cho phép sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực thông qua việc giảm chồng chéo công việc.

(5) Thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử, bao gồm các hoạt động:

- Xây dựng hệ thống hồ sơ sức khoẻ điện tử tích hợp: Nhóm các bệnh viện thiết kế phần mềm ứng dụng, bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân, cả cơ sở y tế và bệnh nhân đều có thể truy cập được hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

- Xây dựng các chức năng quản lý chăm sóc và truyền thông: Với phần mềm ứng dụng có tên là “Healthy Luohu” cho phép bệnh nhân yêu cầu một cuộc hẹn trực tuyến với một bác sĩ cụ thể. Bác sĩ tại các trạm y tế có thể giới thiệu trực tuyến cho bệnh nhân đến bệnh viện để khám chuyên khoa. Ứng dụng này cũng dễ dàng cho bệnh nhân kiểm tra thông tin bác sĩ và chọn hình thức đăng ký và thanh toán trực tuyến.

- Khả năng tương tác của hồ sơ sức khoẻ điện tử giữa các cơ sở y tế: Các bệnh viện và trạm y tế có thể xem hồ sơ bệnh nhân trong chính tổ chức của họ. Nhóm các bệnh viện thiết lập các quy định cho phép các hệ thống điện tử liên kết giữa các tổ chức một cách an toàn và hiệu quả.

(6) Triển khai quy trình chăm sóc lâm sàng tích hợp và chuyển viện kép, bao gồm các hoạt động:

- Xây dựng quy trình chăm sóc lâm sàng tích hợp (Integrated clinical pathways) nhằm tích hợp các hoạt động chăm sóc và hỗ trợ ra quyết định, giúp chuẩn hóa phác đồ điều trị và chuyển tuyến giữa các nhà cung cấp.

- Triển khai chuyển viện kép: Bệnh nhân được các trạm y tế giới thiệu đến các bệnh viện tuyến quận trong những trường hợp cần được chăm sóc chuyên khoa theo nhóm bệnh được phân tầng rủi ro. Ngược lại, bệnh nhân sau khi đã được điều trị ổn định tại bệnh viện sẽ được các bệnh viện tuyến huyện giới thiệu về các trạm y tế để được chăm sóc phục hồi hoặc theo dõi, hoạt ộng này được khuyến khích bởi hệ thống thanh toán bảo hiểm y tế.

(7) Nhóm hoạt động đo lường hiệu quả và phản hồi, bao gồm các hoạt động:

- Xây dựng chỉ số đo lường hiệu quả: Nhóm các bệnh viện đã thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả và tự đánh giá hàng năm. Các chỉ số tập trung vào các biện pháp nâng cao năng lực cho nhân viên tại các trạm y tế (Ví dụ: số lượng nhân viên làm việc tại các trạm y tế, số bệnh nhân đến khám ngoại trú) và đo lường trải nghiệm của người bệnh.

- Phản hồi liên tục để cải thiện chất lượng: Kết quả đo lường các chỉ số được thông báo lại cho các bên liên quan ở tất cả các cấp, nhằm phát huy các kết quả tích cực và cải tiến những vấn đề còn thách thức.

(8) Cấp giấy chứng nhận các cơ sở y tế đổi mới hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu:

- Xây dựng tiêu chí để cấp chứng nhận cấp địa phương và cấp quốc gia.

- Xây dựng mục tiêu cho các tiêu chí và sử dụng các cơ sở đã được cấp chứng nhận.

Tuy nhiên, hiện nay các hành động của nhóm 8 chưa được áp dụng.

Kết quả sơ bộ

Theo kết quả tự đánh giá của nhóm các bệnh viện, 575.012 người đã ký hợp đồng với các nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu này tính đến tháng 07/2017 (chiếm 39% dân số). Từ tháng 06/2015 đến tháng 06/2017, tỷ lệ dân số sử dụng các dịch vụ y tế trong nhóm các cơ sở của mô hình thí điểm tăng lên thay vì các bệnh viện khác ngoài nhóm sau khi triển khai chương trình chăm sóc lồng ghép. Số lượng bệnh nhân mắc đái tháo đường, tăng huyết áp và tâm thần nặng được quản lý toàn diện tăng lên. Từ năm 2015 đến 2017, chi phí quản lý hành chính của nhóm các cơ sở này giảm 19% (từ 30 triệu đô la Mỹ xuống còn 24,3 triệu đô la Mỹ), mức lương trung bình của nhân viên y tế tại các trạm y tế tăng 10% (từ 26.915 đô la Mỹ lên 29.607 đô la Mỹ). Kết quả khảo sát khoảng 80% cư dân tại 10 quận khác nhau của thành phố Thâm Quyến cho thấy sự hài lòng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại quận Lưu Hồ được xếp hạng đầu tiên trong số 10 quận.

Bài học kinh nghiệm

Từ việc triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe lồng ghép tại quận Lưu Hồ với sự tham gia của các bệnh viện và trạm y tế, một số bài học kinh nghiệm đã được rút ra trong quá trình triển khai.

Cải thiện công tác phối hợp

Thách thức đầu tiên là làm thế nào để cải thiện việc hợp tác giữa các bệnh viện tuyến quận và các trạm y tế. Ba nguyên nhân được đưa ra giải thích cho việc phân mảnh các dịch vụ y tế tại Trung Quốc là: (i) phí dịch vụ, (ii) sự phân mảnh tài chính và (iii) bảo hiểm y tế chi trả rộng rãi hơn cho các dịch vụ điều trị nội trú hơn là ngoại trú. 

Các chiến lược được đề ra và đóng vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ các rào cản này bao gồm: 

(i) Triển khai chính sách chi trả bảo hiểm y tế mới với tên gọi Ngân sách toàn cầu, Duy trì cân bằng (Global Budget, Balance Retained), chấm dứt việc chi trả phí dịch vụ cho cơ sở cung cấp, thường khuyến khích việc tăng khối lượng dịch vụ hơn là cải thiện đầu ra sức khỏe cho bệnh nhân. Thay vào đó, chính sách này hướng tới đảm bảo công bằng trong khuyến khích các bệnh viện và trạm y tế hợp tác để nâng cao y tế dự phòng và giảm nhu cầu chăm sóc. Ngoài ra, trung tâm quản lý chất lượng dịch vụ sẽ giám sát việc hành nghề của các nhân viên y tế. 

(ii) Huy động đa dạng các nguồn lực tài chính: Các khoản trợ cấp từ cơ quan tài chính sử dụng cho y tế dự phòng, các quỹ bảo hiểm y tế nhận nguồn từ các cơ quan xã hội, chi trả phí dịch vụ ngoài do bệnh nhân và các nguồn khác chịu trách nhiệm.

(iii) Chấm dứt tỷ lệ chi trả cao hơn cho các dịch vụ điều trị nội trú so với các dịch vụ điều trị ngoại trú, và khuyến khích bệnh nhân tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trạm y tế. 

Một khuyến nghị quan trọng khi áp dụng mô hình này là việc phát triển và duy trì khung tham chiếu chung giữa các cơ sở, các nhóm chuyên môn và các cá nhân, được coi là cần thiết để thúc đẩy sự hợp tác giữa các phần khác nhau của hệ thống y tế. 

Thay đổi hành vi của bệnh nhân

Thách thức thứ hai là làm thế nào để thay đổi hành vi của cộng đồng dân cư hướng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế, thay vì đến thẳng các bệnh viện như trước đây. Trong mô hình thí điểm tại quận Lưu Hồ, 4 chiến lược đã được áp dụng để vượt qua thách thức này là: 

(1) Chiến lược đầu tiên là xây dựng năng lực cho các trạm y tế, trong đó hoạt động hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến quận đã góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng chăm sóc tại các trạm y tế.

(2) Chiến lược thứ hai là lấy con người làm trung tâm cho hoạt động chăm sóc tại các trạm y tế. Cụ thể là, để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân cao tuổi phải điều trị tại giường, nhân viên y tế trong nhóm chăm sóc của trạm y tế đã đến thăm khám tại nhà để tránh nhập viện không cần thiết, đồng thời giảm gánh nặng chăm sóc cho các thành viên trong gia đình.

(3) Chiến lược thứ ba là đảm bảo cung cấp đủ các loại thuốc thông thường tại các trạm y tế. Theo một nghiên cứu của 22 bệnh viện tuyến thành phố ở Bắc Kinh, 1/3 số bệnh nhân đến bệnh viện chỉ để nhận thuốc. Trong mô hình thí điểm, các bệnh viện tuyến huyện chia sẻ tất cả các loại thuốc đến các trạm y tế, làm giảm số lần đến bệnh viện khám ngoại trú không cần thiết.

(4) Chiến lược thứ tư là nhân viên y tế trong các nhóm chăm sóc sức khỏe ban đầu đã tìm cách cải thiện trình độ hiểu biết về sức khỏe của người dân. Tỷ lệ dân số có kiến thức về sức khỏe cơ bản đã tăng từ 9,3% (136.710 của 1,47 triệu) lên 21,3% (315.240/1,48 triệu) trong hai năm đầu tiên của chương trình tại quận được chọn làm thí điểm.

Bốn chiến lược này có thể áp dụng trực tiếp vào hệ thống chăm sóc sức khỏe tại các khu vực đô thị khác của Trung Quốc. 

Giảm chi phí

Thách thức thứ ba là làm thế nào để chống lại tình trạng thâm hụt ngân sách ngay trong năm đầu tiên. Mục tiêu giảm nhẹ gánh nặng tài chính đã không đạt được trong hai năm đầu tiên khi triển khai mô hình thí điểm. Nguyên nhân là do các chi phí bảo hiểm được xây dựng dựa trên phí dịch vụ y tế và số lượng đăng ký của năm trước đó, hơn là tất cả các chi phí cho tất cả các dịch vụ của chăm sóc lồng ghép. Các chi phí cho y tế dự phòng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác chưa được tính đến. Cơ quan tài chính của Thành phố Thâm Quyến đã phải tính toán lại chi phí y tế cho các cơ sở y tế cho các năm tiếp theo.

Kết luận

Đánh giá sơ bộ trong hai năm đầu thực hiện mô hình thí điểm tại quận Lưu Hồ đã thúc đẩy các nguyên tắc trong xây dựng năng lực của các trạm y tế và việc chăm sóc lồng ghép trong quận. Mô hình đã trở thành chính sách quốc gia và nhanh chóng được nhân rộng. Áp dụng mô hình thí điểm này vào hệ thống y tế của Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi từ hệ thống chăm sóc sức khỏe tập trung vào điều trị, lấy bệnh viện làm trung tâm sang hệ thống chăm sóc sức khỏe lồng ghép dựa vào cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm. Bài học kinh nghiệm từ quá trình xây dựng và triển khai mô hình thí điểm này tại Trung Quốc có thể áp dụng cho các quốc gia thu nhập thấp và trung bình trong việc tổ chức lại hệ thống y tế. Lồng ghép ở các cấp độ khác nhau của chăm sóc trong một hệ thống tổng thể cung ứng dịch vụ y tế lấy người dân làm trung tâm tạo ra cơ hội để cải thiện việc phân bổ các nguồn lực chăm sóc sức khỏe và quản lý các chi phí cung cấp dịch vụ tập trung nhiều hơn vào nhu cầu của người bệnh và giảm sự phân mảnh của cấu trúc hệ thống.

 

Nguồn: Xin Wang, Xizhou Sun, Stephen Birch, Fangfang Gong, Pim Valentijn, Lijin Chen, Yong Zhang, Yixiang Huang, Hongwei Yang (2018), People – centred intergrated care in urban China. Bulletin of World Health Organization; 96:843 – 852. doi:http://dx.doi.org/10.2471/BLT.18.214908.

Ngày 21/12/2018
 
In trangXem & inGửi mailĐầu trangTrở lại
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 TÁC NGHIỆP
Trang thông tin điện tử Viện chiến lược và chính sách Y tế 
Địa chỉ:Ngõ 196 - Đường Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:84-4-38234167. Fax:84-4-38232448.
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số: 47/GP-BC
do Cục báo chí Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 25/04/2005.